Song of the Flower Basket (1937) Full Movie wiki - Casting, Reviews, Songs, Lyrics

Song of the Flower Basket (1937)

Three men fall in love with the same young girl who works in a tonkatsu restaurant in the Shitamachi district of Tokyo.

Directing:
  • Heinosuke Gosho

Writing:

Stars:
Release Date: 1937-01-14
themoviedb icon 0.0/10
  • Country: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 68

Song of the Flower Basket - Cast

Hideko Takamine
Hideko Takami...
Hamako
Shin Tokudaiji
Shin Tokudaij...
Mr. Lee
Kinuyo Tanaka
Kinuyo Tanaka
Yoko
Chishū Ryū
Chishū Ryū
Nenkai Hotta
Shūji Sano
Shūji Sano
Ono
Reikichi Kawamura
Reikichi Kawa...
Keizo
Fumiko Okamura
Fumiko Okamur...
Okiku, Yoko's aunt
Reikō Tani
Reikō Tani
Tomitaro, Yoko's uncle
Toshiaki Konoe
Toshiaki Kono...
Okamoto
Kenji Oyama
Kenji Oyama
Mitsuko Yoshikawa
Mitsuko Yoshi...
Geisha
Setsuko Shinobu
Setsuko Shino...
Woman at the apartment

Song of the Flower Basket - Reviews

Write one

Sorry, no results found.