Shimajiro: A World of Wow! The Song of Shimajaro and Kujira (2014) Full Movie wiki - Casting, Reviews, Songs, Lyrics

Release Date: 2014-06-12
themoviedb icon 0.0/10
  • Country: JP
  • Language: 普通话 | Bahasa indonesia | 日本語 | 한국어/조선말
  • Runtime: 53

Shimajiro: A World of Wow! The Song of Shimajaro and Kujira - Cast

Takumi Yamazaki
Takumi Yamaza...
Sayu Kubota
Sayu Kubota
Umi no Yosei
Saori Sugimoto
Saori Sugimot...
Nyakkii Momoyama
Omi Minami
Omi Minami
Shimajiro Shimano
Miki Takahashi
Miki Takahash...
Mimirin / Hana Shimano
Kikuko Inoue
Kikuko Inoue
Shimajiro's Mother
Chafurin
Chafurin
Shimajiro's Father
Naoto Nojima
Naoto Nojima
Onihitode Otoko
Aki Sasamori
Aki Sasamori
Zota
Minoru Inaba
Minoru Inaba
Gaogao-San
Nobuo Tobita
Nobuo Tobita
Kankachi
Hardi Fadhillah
Hardi Fadhill...
Flappie

Shimajiro: A World of Wow! The Song of Shimajaro and Kujira - Reviews

Write one

Sorry, no results found.